×

CLC/TR 50600-99-3, VM Tesisleri Altyapıları – EN 50600 Serisi Uygulama KılavuzuCLC/TR 50600-99-3, VM Tesisleri Altyapıları – EN 50600 Serisi Uygulama Kılavuzu

Celal Ünalp

CLC/TR 50600-99-3 belgesi, kullanıcılara EN 50600 serisindeki gereksinimler ve tavsiyelerin arka planı hakkında ek bilgiler sunar. Ayrıca bu standartların doğru uygulanması ve yorumlanması için bir kılavuz niteliğindedir. İçeriğinde EN 50600 serisindeki tüm belge parçalarına, içeriklerinin bir kısmı veya tamamı bu belgenin gerekliliklerini oluşturacak şekilde atıfta bulunulur.

Bu gibi çalışmaların amaçları doğrultusunda, EN 50600 serisinin terimleri, tanımları ve kısaltmaları ISO ve IEC, standardizasyonda kullanılmak üzere aşağıdaki terminolojik veri tabanlarında tutulmaktadır :

• IEC Elektropedia: http://www.electropedia.org/ 

• ISO Çevrimiçi tarama platformu: http://www.iso.org/obp 

Kılavuz veri merkezi tesisleri ve altyapı değerlendirmelerini dört ana başlık altında toplamıştır :

•    EN 50600 serisi kullanılarak veri merkezi değerlendirmelerine kavramsal bakış (Bölüm 4)
  • Kılavuz bir veri merkezinin kullanılabilirlik sınıfını belirlemek amacıyla kurgulanmıştır. EN 50600-2-2, EN 50600-2-3 ve EN 50600-2-4 sırasıyla enerji kaynağı ve dağıtımı, çevresel kontrolü ve telekomünikasyon kablolama sistemleri ve altyapıları için tasarım çözümleri sunar. Tasarım çözümleri dört Erişilebilirlik Sınıfına (1 – 4) dayanmaktadır. Veri merkezinin nihai Kullanılabilirlik Sınıfı, üç sistem ve altyapı arasında seçilen en düşük Kullanılabilirlik Sınıfınınki olarak tanımlanır. Bu standartların her biri içindeki uygun Kullanılabilirlik Sınıfı, EN 50600-1'in iş riski analizinin uygulanmasıyla belirlenir.
  • EN 50600-1, tüm ilgili girdi değişkenlerini veya risk faktörlerini dikkate alan planlama sürecinin en erken aşamalarında gerçekleştirilecek bir iş riski analizi gerektirir. İş riski analizi, EN 50600-2-1'de ayrıntıları verilen risk türlerini kullanan veri merkezinin yeri ve yapısı; enerji kaynağı ve dağıtımı, çevresel kontrol ve telekomünikasyon kablolama tesisleri ve altyapıları için Kullanılabilirlik Sınıflarıyla ilgili uygun kararların alınmasını sağlar.

 
•    EN 50600-2 serisi kullanılarak veri merkezi tasarımının değerlendirilmesi (Bölüm 5)
  • Kılavuza göre EN 50600-2 serisini kullanarak bir veri merkezi tasarımını değerlendirmek için iki olasılık vardır.
  • Veri merkezinin bir veya daha fazla tesis veya altyapısının tasarımının EN 50600-2 serisinin ilgili yönlerinin gereksinimlerine göre değerlendirilmesi. Bu, tesisin veya altyapının ilgili standarda göre belirli bir Kullanılabilirlik Sınıfına sahip olarak belirlenmesine olanak tanır.
  • Veri merkezinin topyekûn tasarımının, EN 50600-2 serisine uygun olduğunun teyit edilmesini sağlayan EN 50600-2 serisinin tüm gereksinimlerine göre değerlendirilmesi ve böylece EN 50600-1 uyarınca Kullanılabilirlik Sınıfının tespiti.
  • Bu yaklaşımlara ek olarak, veri merkezi sahibi/işletmecisi adına üretilen ve sadece EN 50600-2 serisi gerekliliklerini yerine getirmekle kalmayan, aynı zamanda bu standartlar dahilindeki bir veya daha fazla öneriyi de içeren tasarım unsurlarını değerlendirmek mümkündür.

 
•    EN 50600-3-1 Kullanılarak Veri Merkezi Faaliyetinin değerlendirilmesi (Bölüm 6)
  • Kılavuz, VM tesisleri ve altyapıların işleyişine ilişkin verilerin sağlanması, kabul testi, devam eden her türlü süreç de dahil olmak üzere veri merkezlerinin yönetimi ve işletimi için gereksinimleri belirtir. EN 50600-3-1'e uygunluğu değerlendirmek için, bu yönlerin uygun bir şekilde uygulandığını doğrulamak için belgeli kanıt gerekecektir. EN 50600-3-1:2016, Madde 5, EN 50600-2-1 ila EN 50600-2-5'e göre veri merkezinin çeşitli alt sistemlerinden operatör tarafından alınması gereken minimum bilgi seviyesini açıklar. Risk analizinden kaynaklanan diğer gereklilikler de dikkate alındığında veri merkezinin çalışmasının seçilen kullanılabilirlik sınıfına uygun olmasını sağlamanın tek yolu budur.

 
•    EN 50600-4 serisi kullanılarak veri merkezi kaynak yönetiminin değerlendirilmesi (Bölüm 7)
  • Her veri merkezine atanan kaynakların verimli yönetimi, veri merkezinin hem tasarımı hem de işletimi için önemli bir hedeftir. Enerji verimliliği konusunda hem güç dağıtımı hem de çevresel kontrol altyapıları, enerji kullanımını optimize etmek için günlük prosedürlerin uygulanmasıyla birlikte tasarım çözümlerinin seçimi için birçok fırsat sunar. Bu bölümdeki noktalar, standartların kullanıcısına başarım için bir miktar destek veya ekstra motivasyon sağlayacaktır.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt