×

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Kablolar Genel Teknik Şartnamesi Yayınlandı !
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız  Kablolar Genel Teknik Şartnamesi Yayınlandı ! 

Sabri Günaydın Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile  ETP CPR, Yangına Karşı Güvenli Kablolar Çalışma Grubumuz olarak çok uzun zamandır   devam eden çalışmalarımız, toplantılarımız  ve   sektörel olarak  yapılan bir çok toplantıda alınan görüşler sonrasında  ;   CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği , güncel standartlar  doğrultusunda  düzenlemiş  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız “  Kablolar Genel Teknik Şartnamesi “  23 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede ( R.G. No: 31343)  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız   Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sn. Ertan Yetim’e , bu çalışmada  Bakanlığımızda önder olan   Sn. Murat Uzunbel’e ,  Bakanlığımızda bu çalışmaya emeği  geçenlere , “ETP CPR , Yangına Karşı Güvenli Çalışma Grubumuz üyelerine ,   Elektrik sektörümüzdeki elektrik tesisat tasarımcısı , yüklenici, üretici görüş veren tüm arkadaşlarımıza   Ülkemiz ve sektörümüz için standartlar doğrultusundaki değerli yaklaşımları  ve görüşleri için  içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu şartname yapı sektörümüzde kablolar ile ilgili tasarım ve uygulamada tüm yapılarda  kullanılacak,  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) , ilgili güncel standartlar   doğrultusunda düzenlenmiş , can ve mal güvenliği açısından   çok önemli bir şartnamedir. 

Bu şartname de  ülkemiz yapı sektöründe CPR doğrultusunda  yangın güvenliği için elektrik tesisat tasarımında gerekli olan TS EN  13501-6 Göre Kabloların Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin, Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi  Tablosu'da  ( CPR Doğrultusunda  Hangi Yapıda ? Hangi Alan da ? Hangi Kablo ? Tablosu )     bulunmaktadır. 

Tablo-1 Kabloların Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin,  Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi
 
Bina Tipi Bina Kullanım Sınıfı Bina Özelliği Yangına Tepki Performans Sınıfı
Konutlar Bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız bölümü
olan bir ve iki ailelik evler ve üç ve daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar
Yapı yüksekliği 6,50 m veya Bina toplam alanı ≤ 400 m² Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Konaklama Amaçlı Binalar Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, öğrenci yurtları, kamplar vb. Yapı yükseliği ≤ 6,50 m, 12 yataktan veya 40 misafirden  az olan binalar Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Kurumsal Binalar Eğitim Tesisleri: Tüm ilk-orta öğretim eğitim kurumları, tüm yüksek öğretim eğitim kurumları,  dershaneler, kütüphaneler, yurtlar, öğrenci pansiyonları Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri B2ca-s1 d1 a1
Yataklı Sağlık Tesisleri Hastaneler B2ca-s1 d1 a1
Engelli bakım evleri B2ca-s1 d1 a1
Yaşlı bakım evleri, huzurevleri B2ca-s1 d1 a1
Bakıma muhtaç 6'dan fazla kişinin bakıldığı binalar B2ca-s1 d1 a1
Diğer Sağlık Tesisleri Ayakta tedavi merkezi, dispanser ve poliklinikler Cca-s1 d2 a1
Hapishaneler Ceza ve tutuk evleri, nezarethaneler ve ıslah evleri Cca-s1 d2 a1
Büro Binaları Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları, genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri vb. (ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere) Yapı yüksekliği ≤ 6,50 m veya Ofis alanları ≤ 400 m² Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Ticaret Amaçlı Binalar Mağazalar, dükkânlar, marketler, süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri vb. Bina dışında açıkta depolama yapılan alanlar Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Endüstriyel Amaçlı Binalar Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler vb Tüm endüstriyel amaçlı binalar Cca-s1 d2 a1
Yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü yapı B2ca-s1 d1 a1
Yüksek yapı sınıfına giren endüstriyel amaçlı yapılar B2ca-s1 d1 a1
Toplanma Amaçlı Binalar Yeme ve İçme Tesisleri: Lokanta, kafeterya, kahvehane, lokal, pastane vb. Yapı yüksekliği ≤ 6,50 m veya Tüm yeme-içme alanları ≤ 150 m² Eca
Tüm yeme-içme alanları > 150 m² Cca-s1 d2 a1
Eğlence Yerleri ( Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar ) Sinema, tiyatro, bar, diskotek, gece kulübü, gazinolar, düğün ve nikah salonları Cca-s1 d2 a1
Müze ve Sergi Yerleri Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri ve fuarlar vb. B2ca-s1 d1 a1
Yolcu Toplanma Merkezleri Terminaller, Havalimanları, Limanlar ve Garlar B2ca-s1 d1 a1
Toplantı Salonları Her türlü toplantı organize edilen alanlar Cca-s1 d2 a1
Kültür Varlıkları / Tarihi Yapılar Tüm kültür varlıkları / tarihi yapılar B2ca-s1 d1 a1
Spor Alanları Açık / yarı açık spor alanları Cca-s1 d2 a1
Kapalı spor alanları B2ca-s1 d1 a1
İbadethaneler Camiler, kiliseler, sinagoglar vb Cca-s1 d2 a1
Depolama Amaçlı Tesisler Her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması veya muhafazası için kullanılan bina ve yapılar Açık / yarı açık otoparklar Eca
Yeraltı otoparkları Cca-s1 d2 a1
Tüm depolar (aşağıdaki madde haricindekiler) Cca-s1 d2 a1
Yangın riskini arttıran mal, eşya ürün vb. depolamalar ve yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü depo B2ca-s1 d1 a1
Yüksek Tehlikeli Yerler Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler Parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Patlayıcı maddeler ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Yanıcı sıvılar ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Data Center Data Center Binaları, Yapı İçindeki Data Center Alanları Data center binaları B2ca-s1 d1 a1
Yapı içindeki data center alanları B2ca-s1 d1 a1
Raylı Sistem,Yol Tünelleri Raylı sistem(Metro, hafif raylı sistem, trenyolu istasyonları ve 1 km.'den uzun tünelleri ..vb.)             Yol tünelleri (1 km 'den uzun  Karayolu ve denizyolu
tünelleri)                                            
Yer altındaki metro, raylı sistem istasyonları B2ca-s1 d1 a1
Metro tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Trenyolu tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Karayolu ve denizyolu tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Yer üstündeki açık / yarı açık metro, raylı sistem istasyonları Cca-s1 d2 a1
Şantiyeler Yapı yüksekliği ≤ 30,5 m Eca
Yapı yüksekliği > 30,5 m Cca-s1 d2 a1
Yangının büyümesine neden olabilecek depolamaların yapıldığı tüm alanlar B2ca-s1 d1 a1
Tüm Kaçış Yolları B2ca-s1b d1 a1  sınıfı ve daha alt sınıftaki tüm kaçış yolları B2ca-s1 d1 a1
B2ca : Çok yüksek yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır. s : Duman üretimi kriteri ( EN 61034-2)  
Cca : Yüksek yangın riski taşıyan  binalarda ve alanlarda kullanılır. d : Yanarak düşen parçacıklar kriteri ( EN 50399)  


Tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete
23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK
ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) İkinci bölüm Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatında yer alan “2.17. Kablolar”, “2.18 Uygunluk Kriterleri”, “2.19 İlgili Standartlar” maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Üçüncü bölüm Zayıf Akım Elektrik Tesisatında yer alan “3.26. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi” ve “3.27. Genel Yayın (Seslendirme) ve Anons Sistemi” maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Altıncı bölüm Dizel Elektrojen (Jeneratör) Grubu Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.
ç) Ek-2’de yer alan on ikinci bölüm Kablolar Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
d) Ek-3’te yer alan yirmi birinci bölüm Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
e) Ek-4’te yer alan yirmi ikinci bölüm Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706
9- 1/12/2019 30965
10- 12/3/2020 31066
11- 25/11/2020                    31315 (Mükerrer)
 
12.
KABLOLAR
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 


İçindekiler

12   Kablolar Genel Teknik Şartnamesi 
12.1 Kapsam
12.2 Genel Özellikler
12.3 Yangına Dayanıklı Kablolar
12.4 Montaj 
12.5 Kabloların Kabulü
12.6 İşaretlemeler
12.7 Uygunluk Kriteri 
12.8 Standartlar


 
12   Kablolar Genel Teknik Şartnamesi
12.1 Kapsam


Yapılarda elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) kapsamında nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve hareketli sistemler ile bina dışı uygulamalarda Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamında, güç kontrol ve iletişim alçak gerilim elektrik kablolarının özellikleri, montaj ve temini işlerini kapsar.

12.2 Genel Özellikler
 
Kablolar, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) kapsamındaki ürünler;

-Kablo yangına tepki sınıfına göre, uygunluk teyit Sistem1+ kapsamında, onaylanmış kuruluşlardan alınmış, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Belgesi ile üreticinin performans beyanına sahip ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

-Kablo yangına tepki sınıfına göre, uygunluk teyit Sistem3 kapsamında, onaylanmış kuruluş deney raporu ile üreticinin performans beyanına sahip ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

- Kablo yangına tepki sınıfına göre, uygunluk teyit Sistem4 kapsamında, tip deney raporları ile üreticinin performans beyanına sahip ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

 -Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik(2014/35/AB) kapsamındaki ürünler, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

- İşveren, kablolar için isteyeceği deney ve sınıflandırma  raporlarını, özel teknik şartnamesinde belirtecektir.
 Kabloların montajına, kablolar işveren tarafından onaylandıktan sonra başlanacaktır.

- Bir yapının içinde bulunan herhangi bir bölümdeki kablonun yangına tepki performans sınıfı, bina için belirlenmiş olan yangına tepki performans sınıfından daha alt bir sınıfta olamaz.

 -Yapı içinde kullanılan enerji, zayıf akım kabloları ve fiber optik kablolar aynı sınıfta olacaktır.

 Kabloların yangına tepki performans sınıfları ile yapı tiplerinin, yapı içindeki alanların ilişkilendirilmesi Tablo -1 de gösterilmiştir.

Tablo-1 Kabloların, Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin,  Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi
Bina Tipi Bina Kullanım Sınıfı Bina Özelliği Yangına Tepki Performans Sınıfı
Konutlar Bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız bölümü
olan bir ve iki ailelik evler ve üç ve daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar
Yapı yüksekliği ≤ 6,50 m veya Bina toplam alanı ≤ 400 m² Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Konaklama Amaçlı Binalar Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, öğrenci yurtları, kamplar vb. Yapı yükseliği ≤ 6,50 m, 12 yataktan veya 40 misafirden  az olan binalar Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Kurumsal Binalar Eğitim Tesisleri: Tüm ilk-orta öğretim eğitim kurumları, tüm yüksek öğretim eğitim kurumları,  dershaneler, kütüphaneler, yurtlar, öğrenci pansiyonları Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri B2ca-s1 d1 a1
Yataklı Sağlık Tesisleri Hastaneler B2ca-s1 d1 a1
Engelli bakım evleri B2ca-s1 d1 a1
Yaşlı bakım evleri, huzurevleri B2ca-s1 d1 a1
Bakıma muhtaç 6'dan fazla kişinin bakıldığı binalar B2ca-s1 d1 a1
Diğer Sağlık Tesisleri Ayakta tedavi merkezi, dispanser ve poliklinikler Cca-s1 d2 a1
Hapishaneler Ceza ve tutuk evleri, nezarethaneler ve ıslah evleri Cca-s1 d2 a1
Büro Binaları Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları, genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri vb. (ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere) Yapı yüksekliği ≤ 6,50 m veya Ofis alanları ≤ 400 m² Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Ticaret Amaçlı Binalar Mağazalar, dükkânlar, marketler, süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri vb. Bina dışında açıkta depolama yapılan alanlar Eca
Bina yüksekliği ≤ 21,50 m veya Yapı yüksekliği ≤ 30,50 m Cca-s1 d2 a1
Bina yüksekliği > 21,50 m veya Yapı yüksekliği > 30,50 m (yüksek bina) Cca-s1 d2 a1
Yapı yüksekliği > 51,50 m B2ca-s1 d1 a1
Endüstriyel Amaçlı Binalar Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler vb Tüm endüstriyel amaçlı binalar Cca-s1 d2 a1
Yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü yapı B2ca-s1 d1 a1
Yüksek yapı sınıfına giren endüstriyel amaçlı yapılar B2ca-s1 d1 a1
Toplanma Amaçlı Binalar Yeme ve İçme Tesisleri: Lokanta, kafeterya, kahvehane, lokal, pastane vb. Yapı yüksekliği ≤ 6,50 m veya Tüm yeme-içme alanları ≤ 150 m² Eca
Tüm yeme-içme alanları > 150 m² Cca-s1 d2 a1
Eğlence Yerleri ( Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar ) Sinema, tiyatro, bar, diskotek, gece kulübü, gazinolar, düğün ve nikah salonları Cca-s1 d2 a1
Müze ve Sergi Yerleri Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri ve fuarlar vb. B2ca-s1 d1 a1
Yolcu Toplanma Merkezleri Terminaller, Havalimanları, Limanlar ve Garlar B2ca-s1 d1 a1
Toplantı Salonları Her türlü toplantı organize edilen alanlar Cca-s1 d2 a1
Kültür Varlıkları / Tarihi Yapılar Tüm kültür varlıkları / tarihi yapılar B2ca-s1 d1 a1
Spor Alanları Açık / yarı açık spor alanları Cca-s1 d2 a1
Kapalı spor alanları B2ca-s1 d1 a1
İbadethaneler Camiler, kiliseler, sinagoglar vb Cca-s1 d2 a1
Depolama Amaçlı Tesisler Her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması veya muhafazası için kullanılan bina ve yapılar Açık / yarı açık otoparklar Eca
Yeraltı otoparkları Cca-s1 d2 a1
Tüm depolar (aşağıdaki madde haricindekiler) Cca-s1 d2 a1
Yangın riskini arttıran mal, eşya ürün vb. depolamalar ve yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü depo B2ca-s1 d1 a1
Yüksek Tehlikeli Yerler Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler Parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Patlayıcı maddeler ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Yanıcı sıvılar ile ilgili yerler B2ca-s1 d1 a1
Data Center Data Center Binaları, Yapı İçindeki Data Center Alanları Data center binaları B2ca-s1 d1 a1
Yapı içindeki data center alanları B2ca-s1 d1 a1
Raylı Sistem,Yol Tünelleri Raylı sistem(Metro, hafif raylı sistem, trenyolu istasyonları ve 1 km.'den uzun tünelleri ..vb.)             Yol tünelleri (1 km 'den uzun  Karayolu ve denizyolu
tünelleri)                                            
Yer altındaki metro, raylı sistem istasyonları B2ca-s1 d1 a1
Metro tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Trenyolu tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Karayolu ve denizyolu tünelleri B2ca-s1 d1 a1
Yer üstündeki açık / yarı açık metro, raylı sistem istasyonları Cca-s1 d2 a1
Şantiyeler Yapı yüksekliği ≤ 30,5 m Eca
Yapı yüksekliği > 30,5 m Cca-s1 d2 a1
Yangının büyümesine neden olabilecek depolamaların yapıldığı tüm alanlar B2ca-s1 d1 a1
Tüm Kaçış Yolları B2ca-s1b d1 a1  sınıfı ve daha alt sınıftaki tüm kaçış yolları B2ca-s1 d1 a1
B2ca : Çok yüksek yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır. s : Duman üretimi kriteri ( EN 61034-2)  
Cca : Yüksek yangın riski taşıyan  binalarda ve alanlarda kullanılır. d : Yanarak düşen parçacıklar kriteri ( EN 50399)  
Eca : Düşük yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır. a : Asitlik derecesi kriteri ( EN 60754-2)  12.3  Yangına Dayanıklı Kablolar

 Tüm acil durum devrelerinin aşağıda belirtilen kısımlarında kullanılacak kablolar; 

-Jeneratör beslemelerinde

-Yangın İhbar ve Alarm Sistemlerinde

-Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemlerinde

-Kuru ve Islak Yağmurlama Sistemi pompaları beslemelerinde,

-Duman Atma ve Basınçlandırma fanı beslemelerinde, 

-Acil Durum Asansörü beslemelerinde,

-Acil Aydınlatma(merkezi batarya ve jeneratörden beslenen) Sistemlerinde,

-Gereken tüm acil durum devrelerinde,

 yangına dayanıklı olacaktır.

 Yangına dayanıklı kabloların, yangına maruz kaldığında işlevini, devrenin bütünlüğünü sürdürecekleri süre(P…veya PH…) özel teknik şartnamesinde belirtilecektir. Kabloların belirtilen sürede işlevini, devrenin sürekliliğini TS EN 50200,TS IEC 60331-21 ,TS EN 50577 veya ilgili güncel standartlara uygun sürdürecekleri deneyleri, akredite bir laboratuvarda yapılmış olacaktır.
12.4 Montaj

 Kabloların montajı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS HD 60364-5-5, TS HD 60364-6, ilgili TS HD 60364 serisi standartlar,  TS EN 50173 serisi standartlar,TS EN 50600 serisi standartlar ,TS  EN  50174 serisi standartlar ,TS  EN 50346, TS EN 50310 ve ilgili standartlar doğrultusunda yapılacaktır.
 Montaj, onaylı projeye göre yapılacaktır.
12.5 Kabloların Kabulü

Kabloların ilgili yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edildikten sonra, kabulü yapılacaktır.

12.6 İşaretlemeler
    
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(CPR) kapsamındaki kablolar, TS EN 50575 standardına uygun olarak işaretlenmiş olacaktır.

12.7 Uygunluk Kriteri

Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili güncel Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.   

12.8 Standartlar 

            TS EN 13501-6  Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

            TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri

            TS EN 50575 Güç, Kontrol ve haberleşme kabloları – Yangına tepki gerekliliklerine tabi yapı işlerindeki genel uygulamalar için

            TS EN 50399 Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri–Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısının ve oluşan dumanın ölçülmesi - Deney donanımı, işlemler, sonuçlar

            TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

            TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

            TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

            TS EN 50200  Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu kabloların yangına karşı dayanıklılığı için deney metodu

            TS EN IEC 60331-1 Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız büyük enerji ve kumanda kabloların yangına direnç deney metodu
            TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için Yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)
            TS IEC 60331-21 Kablolar - Yangın şartları altındaki elektrik kabloları için deneyler - Devre bütünlüğü - Bölüm 21: İşlemler ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar (dahil) olan kablolar

            TS EN 50346 Bilgi teknolojisi- Kablolama kurulumu-Kurulu kablolamanın test edilmesi

            TS EN 50310 Eş potansiyel kuşaklama ve topraklama uygulaması- Bilgi teknolojisi donanımı bulunan binalarda

TS IEC 60227-6 Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 6: Asansör kabloları ve bükülgen bağlantılar için kablolar

TS IEC 60502-1+A1 Kablolar-Beyan gerilimleri 1 kV’dan (Um=1,2 kV) 30 kV’a(Um=36 kV) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kV (Um=1,2kV) ve 3kV (Um=3,6kV) olan kablolar

TS IEC 61156-5+A1 Kablolar-Sayısal haberleşme için çok damarlı ve simetrik çiftli/dörtlü kablolar-Bölüm 5: 1000 mhz' e kadar olan simetrik çiftli/dörtlü kabloların İletim  Karakteristikleri-Yatay zemin kablolama-Kısım özellikleri

TS HD 604 S1/ A3,D1 “Kablolar - Güç istasyonlarında kullanılan özel yangın performanslı güç kabloları - Beyan gerilimleri 0,6/1 kv ve 1,9/3,3 kv

TS HD 627 S1 Kablolar - Çok damarlı ve çok çiftli - Yer altında ve yer üstünde tesis edilen

TS HD 21.4 S2  Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Anma gerilimi en çok 450/750 v olan-Bölüm 4-Sabit tesisat için kılıflı kablolar

TS EN 50525-1  Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50525-2-11 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-11-Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik pvc yalıtımlı bükülgen kablolar (kordonlar)

TS EN 50525-2-31 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-31: Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik pvc yalıtımlı tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-3-31 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-31-Özel yangın performanslı kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve düşük  duman emisyonlu tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-3-41 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-41:Özel yangın performanslı kablolar - Düşük duman emisyonuna sahip halojensiz ve kılıfsız tek damarlı kablolar

TS 13751 Kablolar-Beyan gerilimi en çok 300/500 V olan -Özel yangın performanslı, halojensiz yalıtımlı ve kılıflı bükülgen tesisat kabloları

TS 13734 Kablolar-Halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve kontrol kabloları

TS 13755 Kablolar - Sinyal ve kontrol kabloları

TS 13767 Kablolar - Haberleşme ve bilgi iletimi için

TSE K 339 Kablolar- Beyan gerilimi en çok 0,6/1 kV olan – Özel yangın performanslı, XLPE yalıtımlı, kılıflı ve zırhlı güç kabloları

TS EN 50117-9-2 Koaksiyel kablolar Bölüm 9-2: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolara ait kısım özellikleri standardı - 5 MHz - 3 000 MHz’de çalışan sistemler için bina içi iniş kabloları

TSE K 116 Kablolar (PVC-PE-Halojensiz) - Alçak frekanslarda kullanılan

TS IEC 60189-2  Alçak frekans kabloları ve telleri - Pvc yalıtımlı ve pvc kılıflı - Bölüm 2: İç tesisatlar için ikili, üçlü, dörtlü ve beşlilerden oluşan kablolar

TS 13767 Kablolar - Haberleşme ve bilgi iletimi için

TS 13755 +T1 Kablolar - Sinyal ve kontrol kabloları

TS 13734 +T1 Kablolar-Halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve kontrol kabloları

TSE K 373 + T1 Kablolar - Beyan gerilimi en çok 300/500 V olan – özel PVC yalıtkanlı ve PVC kılıflı, yağa dayanıksız çok damarlı kontrol kabloları

TSE K 328 Kablolar- Beyan gerilimi en çok 300/500 V olan – Özel yangın performanslı, halojensiz yalıtımlı ve kılıflı sabit tesisat kabloları

TS ISO /IEC 11801 Bilgi teknolojisi - Müşteri tarafı binalar için genel kablolama

TS EN 60793 Serisi Standartlar 

TS EN 60794 Serisi Standartlar 

TS HD 60364 Serisi Standartlar

TS EN  50173 Sersi Standartlar

TS EN 50174 Serisi standartlar

TS EN 50600 Serisi Standartlar 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt