×

CE İşaretli Bazı Ürünlerde İthalat Denetimine Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Eklendi !
CE İşaretli Bazı  Ürünlerde İthalat Denetimine
Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Eklendi !

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ
TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/9)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/35)
 
MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nin Ek-1’inde yer alan “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları” ürün grubuna ait satır ile “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler” ürün grubuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan ve sıra numaraları ile belirtilen GTİP’lere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan ve sıra numaraları ile belirtilen GTİP’lere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2020                        31351 (4. Mükerrer)
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt