×

Birlikte Çalışabilir AB Risk Yönetimi Çerçevesi Bölüm-6Birlikte Çalışabilir AB Risk Yönetimi Çerçevesi
Bölüm-6

Risk Yönetimi Çerçeveleri ve Metodolojileri Arasında
Birlikte Çalışabilirliğin Değerlendirilmesi için Metodoloji
Çeviri düzenleme:Celal Ünalp 
 
Aşağıdaki Enisa Raporu  Enisa  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Celal Ünalp  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye tercüme edilerek düzenlenmiştir.

Kaynak: 
https://www.enisa.europa.eu/publications/interoperable-eu-risk-management-framework/@@download/fullReport 
(Güncellenmiş Rapor, Aralık 2022)

Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır. Enisa  ve yazının yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP  Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize destek ve kılavuz olan Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. 

 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
ITSRM2 VB NİT, NİC Birincil, İkincil varlıklar ve Destekleyici varlıklar kataloğu. Mevcut katalog değiştirilebilir ancak yeni türler eklenemez.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 2
İş Etki Analizine dayalı olarak değerin değerlendirilmesini önerir. Etki Ölçekleri İş ve Veri Koruma Etki Ölçeklerini içerir. 1-10 arası bir ölçek önerir.
Farklı seçenekler sunulur. İşlenen bir şey (veri gibi) önceden bilinmiyorsa, hipoteze göre etkiye göre değerlendirin.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 2
Magerit/Pilar'dan katalog. Yeni tehditler ve tehdit katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Güvenlik açıkları yalnızca bağımsız bir işlevsel bileşen olarak değerlendirilir ve başka bir yerde kullanılmaz.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 0
Risk=Tehdit x Sonuç
Tehdit, sıklık, düşmanın gücü ve kolaylığın değerlendirilmesini içerir. Risk matrisleri özelleştirilebilir, ancak formül aynı kalır.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 2
NIST SP800-53r4'ten katalog. Yeni koruma önlemleri ve koruma önlemleri katalogları içe aktarılabilir. RR hesaplaması için katı yöntem, bu nedenle esneklik yok.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
İNG Magerit / PILAR / NIST SP800-53r4
 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
MEHARI VB/SB NİT Birincil (faaliyet için ihtiyaçlar), İkincil (medya, bağımlılıklar). Varlık kataloğu sağlar. Yeni varlıklar ve varlık kategorileri içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Her bir varlık için sonuç kriterlerinden en az biri tanımlanmalıdır (Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik). Etki ve İçsel Etki

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 1
Mehari tehdit kategorileri ve türlerinin (Ek C1) yanı sıra aktör sınıflandırmalarını da (Ek C2) kapsamaktadır. Olay türlerinin bir listesi açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. Yeni tehditler ve tehdit kategorileri içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Güvenlik açıkları kataloğu Ek B'de verilmiştir. Yeni güvenlik açıkları ve güvenlik açıkları katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Risk, 1. seviyeden 4. seviyeye kadar bir ölçekte olasılık ve etki değerlendirilerek hesaplanır. Tehditlerin ölçüm etkinliklerinin ve etkilerinin hesaplanması zorunludur.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 1
Sunulan güvenlik hizmetlerinin bir listesi bulunmaktadır (Ek G2). Etki, olasılık, azaltma faktörleri için standart ölçekler vardır, bu nedenle RR hesaplaması esnek değildir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
FRA, İNG (Tam set), İSP, İTA, ALM, POL, ROM, HOL, POR (Özet), FAR ISO/IEC 27005:2011, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO 31000
 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk  İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
THE OPEN GROUP STANDARD, RISK ANALYSIS, V2.0.1 SB NİC Varlık taksonomisi sağlanmamıştır.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 0
Varlık değerlemesi sağlanmamıştır. Yeni kriterler içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Tehdit katalogları sağlanmamıştır. Sadece genel kategoriler. Yeni tehdit katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Güvenlik açığı katalogları sağlanmamıştır. Sadece genel kategoriler. Yeni güvenlik açıkları katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Sonuçları hesaplamak için Monte Carlo veya diğer stokastik yöntemler. Yeni risk hesaplama yöntemleri içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Güvenlik önlemleri kataloğu sağlanmamıştır. Sadece genel kategoriler. RR hesaplaması esnektir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
İNG ISO 27005
 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
GUIDELINES ON CYBER SECURITY ONBOARD SHIPS VB/SB NİT Ek 1, potansiyel güvenlik açığı olan araç üstü sistem, ekipman ve teknolojilerin bir listesini sunmaktadır. Yeni varlık kategorileri içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Hem varlığın toplam maliyetini hem de bakım maliyetini içerir. Değiştirilebilir ve genişletilebilir kriterler sağlar.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Tehdit, tehdit aktörünün zarar verme kabiliyeti, fırsatı ve niyetinin bir ürünüdür. Yeni tehdit katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Potansiyel olarak savunmasız yerleşik sistemlere örnekler verilmiştir. Yeni güvenlik açığı katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Risk, olasılık ve etki değerlendirilerek hesaplanır. Kriterler değiştirilebilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 2
Bölüm 7 ve 8'de koruma ve tespit tedbirleri yer almaktadır. Yeni koruma önlemleri içe aktarılabilir. RR hesaplaması esnektir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
İNG


 
 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
The AML/CFT methodology VB NİT Varlık taksonomisi sağlanmamıştır.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 0
Varlık değerlemesi sağlanmamıştır. Yeni kriterler içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Tehditlerin gösterge niteliğinde bir taksonomisini sağlar. Tehditler özellikle kara para aklama ve terörün finansmanını mümkün kılabilecek siber güvenlik olaylarına yöneliktir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 1
Özellikle kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili tehditleri mümkün kılabilecek güvenlik açıklarının gösterge niteliğinde bir taksonomisini sağlar.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 1
Risk, olasılık, etki ve risk için seviye 1'den seviye 5'e kadar bir ölçekte olasılık ve etki değerlendirilerek hesaplanır. Yeni risk hesaplama yöntemleri içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Güvenlik önlemleri kataloğu sağlanmamıştır.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
İNG
 
Çerçeveler
ve
Metodolojiler
Genel Unsurlar FONKSİYONEL FONKSİYONEL OLMAYAN  
Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk İşleme  
Varlık Bazlı (VB) / Senaryo Bazlı (SB) Niceliksel / Niteliksel Varlık Taksonomisi Varlık Değerlemesi Tehdit Kataloğu Zafiyet Kataloğu Risk Hesaplama Yöntemi Katalog Ölçümleri ve Kalıntı Risk Hesaplama Desteklenen Diller Diğer Risk Çerçevelerine Destek
Circular CSSF 20/750 VB/SB NİT,NİC
Birlikte kullanım
mümkün
Varlık taksonomisi sağlanmamıştır.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 0
Varlık değerlemesi sağlanmamıştır. Yeni kriterler içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Sağlanan tehdit kataloğu yok. Yeni tehdit katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Sağlanan güvenlik açığı kataloğu yok. Yeni güvenlik açıkları katalogları içe aktarılabilir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Riski ölçmek için belirli bir ölçek yoktur.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
Koruma önlemleri katalogları sunulmamıştır, sadece genel koruma önlemi kategorileri verilmiştir.

Birlikte çalışabilirlik seviyesi: 3
İNG, FRA

 
Bundan sonraki bölümde " Çerçeveler ve Metodolojiler "  anlatılmaya devam edilecektir. 

Kaynak: 
https://www.enisa.europa.eu/publications/interoperable-eu-risk-management-framework/@@download/fullReport
(Güncellenmiş Rapor, Aralık 2022)

(Güncellenmiş Rapor, Aralık 2022)

ENISA HAKKINDA 

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı ENISA, Birliğin aşağıdaki konulara adanmış ajansıdır Avrupa çapında yüksek bir ortak siber güvenlik seviyesine ulaşmak. 2004 yılında kurulan ve AB Siber Güvenlik Yasası ile güçlendirilen Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı AB siber politikasına katkıda bulunur, BİT ürün, hizmet ve ürünlerinin güvenilirliğini artırır. siber güvenlik sertifikasyon programları ile süreçler, Üye Devletler ve AB ile işbirliği ve Avrupa'nın yarının siber zorluklarına hazırlanmasına yardımcı olur. Bilgi yoluyla paylaşımı, kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma konularında kilit rol oynayan kurumlarla birlikte çalışmaktadır. paydaşların bağlantılı ekonomiye olan güvenini güçlendirmek, Birliğin dayanıklılığını artırmak altyapısını ve nihayetinde Avrupa toplumunu ve vatandaşlarını dijital olarak güvende tutmak. Daha fazla ENISA ve çalışmaları hakkındaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: www.enisa.europa.eu

İLETİŞİM

Yazarlarla iletişime geçmek için lütfen CBU@ENISA.EUROPA.EU adresini kullanın.
Bu makaleyle ilgili medya soruları için lütfen PRESS@ENISA.EUROPA.EU adresini kullanın.

YAZARLAR
Costas Lambrinoudakis, Stefanos Gritzalis, Christos Xenakis, Sokratis Katsikas, Maria Karyda,
Pire Üniversitesi'nden Aggeliki Tsochou

Kostas Papadatos, Konstantinos Rantos, Yiannis Pavlosoglou, Stelios Gasparinatos,

CyberNoesis'ten Anastasios Pantazis

ENISA'dan Alexandros Zacharis

YASAL BİLDİRİM

Aksi belirtilmedikçe, bu yayının ENISA'nın görüş ve yorumlarını temsil ettiği dikkate alınmalıdır. Bu yayın ENISA'nın yasal bir işlemi olarak yorumlanmamalıdır. veya 2019/881 sayılı Tüzük (AB) uyarınca kabul edilmedikçe ENISA organları tarafından onaylanmamıştır.

Bu yayın en son gelişmeleri temsil  içermeyebilir  ve ENISA bu yayını zaman zaman  güncelleyebilir

Üçüncü taraf kaynaklardan uygun şekilde alıntı yapılmıştır. ENISA, bu yayında atıfta bulunulan harici web siteleri de dahil olmak üzere harici kaynakların içeriğinden sorumlu değildir.

Bu yayın sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ücretsiz olarak erişilebilir olmalıdır.

Ne ENISA ne de onun adına hareket eden herhangi bir kişi bu yayının kullanımından sorumlu değildir.
bu yayında yer alan bilgilerin telif hakkı saklıdır.

TELİF HAKKI UYARISI

© Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), 2022

ISBN 978-92-9204-553-1 DOI:10.2824/07253 Katalog No: TP-01-22-004-EN-
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt