×

Aydınlatma Armatürleri EN IEC 60598-1 Genel Kurallar ve Deneyler Standardı 2021 Yılında Güncellendi! Bölüm-2
Aydınlatma  Armatürleri EN IEC 60598-1 Genel Kurallar  ve Deneyler Standardı
2021 Yılında Güncellendi! 

Bölüm-2
Mustafa Gedik 
 

Güncellenen EN IEC 60598-1:2021 önemli teknik değişiklikler içerir.

Bu değişikliklerin özetini, bu değişikliklerinin içeriğinden bazı örnekleri bölüm-1 'de aktardıklarımızdan sonra diğer bazı değişiklikleri de bölüm-2 ile sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 

Tüm detaylar için Türk Standartları  Enstitümüzden standardı  online satın alabilirsiniz. 


l) Bağlayıcıların ( Konektörlerin)   kutuplarının bağlantısı 

IEC 61984:2008 6.3'e göre  bağlayıcıların  herhangi bir kutbu arasında güvenli olmayan bir uyumluluk olmayacaktır.

m)  Bağlayıcılarda ( Konektörlerde )   elektrik çarpmasına karşı koruma 

Bağlayıcı normal kullanımda erişilebilir durumdaysa, mahfazalı (gerilim altındaki bölümleri kapalı)  bağlayıcılar kullanılmalıdır.

n) Bağlayıcıların ( Konektörlerin)  kutuplarının kısa devre koruması 

Çok telli iletkenler kullanılıyorsa, serbest bir  iletkenden kaynaklanan istenmeyen kısa devreye karşı koruma sağlanmalıdır. IEC 61535:2009,12.8.1 deneyi, 6 mm'lik yalıtımı kaldırılmış bir  iletken uzunluğunun kontrolu yapılarak  uygulanır.

o) Bağlayıcıların ( Konektörlerin)  kablo kelepçesi 

Harici kablolama için konektörler, IEC 61984:2008'in 6.17'sine uygun olarak kablo kelepçeli olacaktır.

ö) Kontrol düzeni olmadan teslim edilen armatürlerden Sınıf III olarak sınıflandırılan armatürler için, dış (açıktaki)  iletken bölümlerin geriliminin  12 V a.a veya 30 V  d.a. 'dan yüksek olduğu durumlar dışında, kontrol donanımının SELV/PELV olacağına dair bir  işaretleme  gereklidir.

p) Terminal bloğunun armatürle birlikte verilmediği durumlarda, ambalaj  "Terminal bloğu dahil değildir. Kurulum kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır."  ifadesini içermelidir. 

r) Elektrik tesisatında UV yayan ışık kaynakları  kullanan armatürler için ,  " kurulumda elektrik tesisatlarındaki"UV'ye dayanıklı olmayan kablolar  için UV'ye dayanıklı  kablo koruması  kullanılması gerekir."  ifadesi yer almalıdır. 

s)30 cm'den uzun harici esnek kablo veya kordon  kullanan sabit duvara monte ve taşınabilir duvara monte armatürlerde, boğulma riskini azaltmak için bu armatüre bağlanan esnek kablolalama etkin bir şekilde kablolama kol mesafesi içindeyse duvara sabitlenir.

ş) Topraklama maddesine “fonksiyonel topraklama” ifadesinin yanına “koruma topraklaması ” tanımı da eklendi.

t) “5.2.10.4'ün gerekliliklerini karşılamadıkça, bir besleme kablosu veya başka bir harici esnek kablo veya kordon ile birlikte sağlanan veya bu kabloyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanan armatürler, iletkenlerin bükülme de dahil olmak üzere gerilimden arındırılmasını sağlayacak, terminallere bağlandıkları yerde ve kaplamaları aşınmaya karşı korunacak şekilde bir kablo ankrajına sahip olacaktır.”

u) Kesit alanı azaltılmış iletkenlerin uygunluğunu belirlemek için  deney  koşulları açıklanmıştır.

ü) Dokunma  akımı ve koruma iletkeni akımı ölçülmesi deney düzeneği için Ek G 'de değişiklik yapılmıştır. 

v) Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ( Anma değeri giriş gücü, sabit ışık çıkış fonksiyonu, kesintili d.a. gerilimi, güm kaynağı donanımı, ethernet üzerindeki güç,  evrensel seri veri yolu ..vb.) yeni tanımlar ve terimler eklenmiştir. 

y) Armatür ta derecelendirme(ler)i için ölçülen sıcaklıkların ayarlanması için alternatif  deney prosedürü  eklendi. 
 Genel
Armatürler için 12.4.1 c) referans testine alternatif olarak aşağıdaki test yöntemi kullanılabilir:

– sıcaklık algılama kontrolleri olmadan ve
- armatürde işaretlenen ta nominal ortam sıcaklığının, cereyan geçirmez mahfazadaki sıcaklıktan daha yüksek olduğu durumlarda ve
– ışık kaynağının, negatif sıcaklık katsayısına sahip sıcaklığa duyarlı elektrik (güç) özelliklerine sahip olduğu durumlarda (örneğin, sabit akım tipi LED Işık kaynağı – kontrol tertibatı grubu).

Sıcaklık algılama kontrolleri olmayan ve armatür üzerinde işaretlenen nominal ortam sıcaklığı ta'nın   elektrik çarpmasına karşı koruma mahfazasındaki  ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu armatürler için normal çalışmanın termal testi

Armatür, 12.4.1 a) ila l)'de belirtilen koşullar altında ve aşağıdakilere göre test edilecektir:

Hava akımına dayanıklı mahfaza içindeki ortam sıcaklığı 10 °C ila 30 °C aralığında olmalı ve tercihen 25 °C olmalıdır. Ölçümler sırasında ve sonuçları etkileyecek kadar uzun bir önceki dönemde ±1 °C'den fazla değişmemelidir. Hava akımına dayanıklı mahfazadaki sıcaklık ile nominal ta sıcaklığı arasındaki fark hesaplanmalıdır. Hesaplanan fark sıcaklığı, ölçülen her sıcaklık değerine eklenecektir
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt