Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Ana Sayfa/Teknik Makaleler/Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri 2017-05-04T17:42:53+00:00

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-14

Avrupa’nın birçok ülkesi ve Türkiye için PVGIS tarafından hazırlanmış haritalar mevcuttur. Bu haritaları genel bir değerlendirme için kullanmak oldukça yararlı olmaktadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-13

Fotovoltaik sistemleri tasarlarken öncelikle yapmamız gereken belirli bir koordinattaki ışınım değerlerine ulaşmaktır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-12

Fotovoltaik Enerji Sistemleri

Temel Kavramlar ve Örnek Projelerle Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri

Yazı Dizisi-12

Haluk Özgün

 

2.5 Standartlaşmış Güneş Spektrumu ve Güneş

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-11

Fotovoltaik sistemlerde dikkat edilmesi gereken önemli tasarım parametrelerinden biri de panellerin yer ile yaptığı açıların belirlenmesidir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-10

Güneşten gelen elektromanyetik radyasyon sabit olup dünya atmosferinin dışında metrekareye 1350 W dır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-9

Güneşte gerçekleşen füzyon proton-proton birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Protonların birleşmesi sonucunda helyum meydana gelir, bunun yanında elektriksel olarak nötr partikül olan nötrinolar oluşur ve çok büyük bir enerji açığa çıkar.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-8

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında iyi durumda olduğu görülmektedir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-7

Dünyada fotovoltaik sektörü hem Avrupa’da hem de Dünyada beklentilerin üzerinde bir gelişim göstermiştir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-6

Enerji sektörünün parlayan yıldızının yenilebilir enerjiler alanında olacağı açıkça görülmektedir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-5

Güneş enerjisinden iki değişik formada yararlanılmaktadır. Biri termal enerji, diğeri elektrik enerjisidir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-4

Her ülkede olduğu gibi Türkiyede enerji gereksinimlerinin büyük bir bölümünü fosil yakıtlardan karşılamaktadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-3

Yenilenebilir enerjiler alanında yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde enerjinin depo edilmesi ve kullanılması gün geçtikçe daha az maliyetli ve çevreye daha duyarlı sistemler haline gelecektir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-2

Yenilenebilir enerjiler yakıt gereksinimlerini doğadan karşılayan, koşullu ama pratik olarak sınırsız enerji kaynaklarıdır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-1

Güneş sahip olduğu enerjiyi insanoğlunun hizmetine limitsiz fakat koşullu olarak sunmaktadır, bu kaynağı kullanmayı hedefleyen toplumlar gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilecektir.            Haluk Özgün

Dağıtım Yönetimi Sistemleri Yazı Dizisi-3

Güvenilirlik Analizi fonksiyonu uygulanan teknolojiyi düşünerek dağıtım şebekesinin güvenilirliğini hesaplar.

Dağıtım Yönetimi Sistemleri Yazı Dizisi-2

Sistemde kullanılan bütün analitik fonksiyonlar dağıtım ağlarına yönelik özel algoritmalar kullanılarak geliştirilmiştir.

Akıllı Şebekelerde Fider Otomasyonu Yazı Dizisi-2

Lokal yeraltı arıza gösterge cihazlarının bir üst seviyesi olarak haberleşebilen yeraltı gösterge cihazları kullanılabilir.

Dağıtım Yönetimi Sistemleri Yazı Dizisi-1

Mevcut elektrik dağıtım şebekelerinin kontrolünün zorluğu, elektrik dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği sağlanması, operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi ve bu sayede çevreye katkıda bulunulması için enerji otomasyon sistemleri geliştirilmektedir.

Akıllı Şebekelerde Fider Otomasyonu Yazı Dizisi

Elektrik dağıtım sisteminde kurulan bir fider otomasyon sistemi ile, dağıtım sisteminin büyük oranda kontrolü, denetimi ve izlenmesi mümkündür.

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Yazı Dizisi-5

Fotovoltaik güç sistemleri kabloları EN 50618 standardı gerekleri doğrultusunda olmalıdır.

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Yazı Dizisi-4

Fotovoltaik Güç Sistemleri İle İlgili Montaj Konstrüksiyonları ve Sismik İle ilgili CEN, CENELEC Standartları

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Sabri Günaydın Yazı Dizisi-3

Fotovoltaik Güç Sistemleri İle İlgili Yayınlanan Diğer EN, IEC Standartları

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Yazı Dizisi-2

CENELEC CLC/TC 64 çalışma grubu tarafından 1 Kasım 2016 tarihine kadar yayınlanmış yürürlükteki ilgili standartlar

Solar Fotovoltaik (PV) Güç Sistemleri Standartları Yazı Dizisi-1

Bu yazı dizisinde Solar Fotovoltaik (PV) güç sistemleri ile ilgili tüm standartlar anlatılacaktır.

Geleceğin Enerji Yapısı ve Akıllı Şebekeler Yazı Dizisi-2

Akıllı bir enerji yapısında, tüm sistemi izleyebilen, koşullara göre kendi kendine karar alabilen ve anahtarlama yapabilmek için çok hızlı iletişim kurabilen yapılar bulunmaktadır.

Elektrik Tesisat Portalı

Güncel makalelerimizden haberdar olmak için üye olun!
E-Posta Adresiniz
Güvenli