Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Ana Sayfa/Teknik Makaleler/Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik
Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik 2017-05-04T17:42:53+00:00

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-14

Avrupa’nın birçok ülkesi ve Türkiye için PVGIS tarafından hazırlanmış haritalar mevcuttur. Bu haritaları genel bir değerlendirme için kullanmak oldukça yararlı olmaktadır.

IoT sayesinde artık aydınlatma kontrolleri “ayarla ve unut” değil

Aydınlatma kontrolleri artık IoT (Nesnelerin İnterneti) gelişmeleriyle “ayarla ve unut” olmaktan çıktı.

Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Yazı Dizisi-2

Hem sanayi tesislerinde hem de binalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de motorların genelde yüksek boyutlu seçilmesidir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-13

Fotovoltaik sistemleri tasarlarken öncelikle yapmamız gereken belirli bir koordinattaki ışınım değerlerine ulaşmaktır.

Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Yazı Dizisi-1

Bir motor değişimi/yatırımı sırasında yalnızca ilk yatırım bedeline göre karar vermek, hatalı yönlendirmelere neden olacaktır

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-12

Fotovoltaik Enerji Sistemleri

Temel Kavramlar ve Örnek Projelerle Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri

Yazı Dizisi-12

Haluk Özgün

 

2.5 Standartlaşmış Güneş Spektrumu ve Güneş

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-11

Fotovoltaik sistemlerde dikkat edilmesi gereken önemli tasarım parametrelerinden biri de panellerin yer ile yaptığı açıların belirlenmesidir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-10

Güneşten gelen elektromanyetik radyasyon sabit olup dünya atmosferinin dışında metrekareye 1350 W dır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-9

Güneşte gerçekleşen füzyon proton-proton birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Protonların birleşmesi sonucunda helyum meydana gelir, bunun yanında elektriksel olarak nötr partikül olan nötrinolar oluşur ve çok büyük bir enerji açığa çıkar.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-8

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında iyi durumda olduğu görülmektedir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-7

Dünyada fotovoltaik sektörü hem Avrupa’da hem de Dünyada beklentilerin üzerinde bir gelişim göstermiştir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-6

Enerji sektörünün parlayan yıldızının yenilebilir enerjiler alanında olacağı açıkça görülmektedir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-5

Güneş enerjisinden iki değişik formada yararlanılmaktadır. Biri termal enerji, diğeri elektrik enerjisidir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-4

Her ülkede olduğu gibi Türkiyede enerji gereksinimlerinin büyük bir bölümünü fosil yakıtlardan karşılamaktadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-3

Yenilenebilir enerjiler alanında yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde enerjinin depo edilmesi ve kullanılması gün geçtikçe daha az maliyetli ve çevreye daha duyarlı sistemler haline gelecektir.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-2

Yenilenebilir enerjiler yakıt gereksinimlerini doğadan karşılayan, koşullu ama pratik olarak sınırsız enerji kaynaklarıdır.

Elektrik Tesisat Tasarımının Bugünü ve Geleceği

Tüm bunlar bizim için şu andan başlayarak yaşamamız gereken bir dönüşüm sürecine ait konular elbette. Bizde bunu başarabilecek güç var ve aslında tek yapmamız gereken bir adım atmak ve birlikte olmak. Ülkemizin menfaatleri ortak paydasında birleşebilmek.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-1

Güneş sahip olduğu enerjiyi insanoğlunun hizmetine limitsiz fakat koşullu olarak sunmaktadır, bu kaynağı kullanmayı hedefleyen toplumlar gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilecektir.            Haluk Özgün

Tasarım ve Uygulamada Elektrik, Mekanik, Mimari, İşveren İlişkisi Yazı Dizisi-4

Bir yapının gerçekleştirilmesi sırasında İşveren başta olmak üzere ilgili tüm birimler birbirlerine mesleki olarak saygı duymalı, güven ve ekip ruhu içinde bir bütün olarak çalışmalarını gerçekleştirmelidirler.

LED Ömür Standartları

LED Ömür Ölçümü ve Tahmini Standartları

Tasarım ve Uygulamada Elektrik, Mekanik, Mimari, İşveren İlişkisi Yazı Dizisi-3

Zaman zaman bazı Tasarımcılar ve Yükleniciler güncel standartlara ve Yönetmeliklere göre tasarım ve uygulama yapmamaktadırlar.

Hastane Havalandırması ve Sistem Güç Korunmasında Frekans Konvertörü (AC Sürücü) Seçiminin Önemi

Hastane içerisinde hava basınçlandırması diğer tüm havalandırma uygulamalarından faklı olarak ayrı ve özel olarak planlanmaktadır.

Tasarım ve Uygulamada Elektrik, Mekanik, Mimari, İşveren İlişkisi Yazı Dizisi-2

Asma tavan bulunan alanlarda asma tavan içi net boşluğu Mimar, MTT ve ETT tarafından müştereken tespit edilmelidir.

DALI mi ? KNX mi ? Nedir bu DALI ? Yazı Dizisi-2

DALI, Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi'dir

Tasarım ve Uygulamada Elektrik, Mekanik, Mimari, İşveren İlişkisi Yazı Dizisi-1

Tasarım bir takım çalışması olup, takım elemanlarının ahenk içinde eşgüdümlü çalışması ve birbirlerine zamanında ve eksiksiz bilgi aktarmasıyla oluşur.

Elektrik Tesisat Portalı

Güncel makalelerimizden haberdar olmak için üye olun!
E-Posta Adresiniz
Güvenli