Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulama

Ana Sayfa/Teknik Makaleler/Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulama
Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulama 2017-05-04T17:42:54+00:00

Yangın İstatistikleri-İstanbul

İstatistiksel verilerden de anlaşılacağı üzere yangın nadir yaşanan bir felaket değildir ve etkileri oldukça yıkıcıdır.

Isıl İzleme ( Heat Trace) Uygulamalarında Montaj ve Bakım Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Isıtıcı montajı yapılacak boruların basınç testinin yapıldığından ve hat üzerindeki bütün elemanların bağlandığından emin olmalısınız.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-21

Üreticiler araştırma geliştirme çalışmaları sonunda verimi yukarıya çekmeye çalışmaktadırlar

Akıllı Şehirler Sarıyor Dört Bir Yanımızı Yazı Dizisi-3

Akıllı Şehirler Sarıyor Dört Bir Yanımızı Yazı Dizisi-3 Akıllı şehir uygulamaları, artık dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilecek kapsama ulaştı. Dünyanın pek çok şehrinde yapılan farklı projelere rastlayabiliyoruz. Bu şehirlerden birkaçını sayfalarımıza taşıdık. Singapur   Hiçbir doğal

Akıllı Şehirler Sarıyor Dört Bir Yanımızı Yazı Dizisi-2

Kopenhag, dünyanın en yeşil başkenti unvanına sahip. Fakat şehir için bununla yetinme gibi bir durum da söz konusu değil.

Yangın İstatistikleri-Avrupa

Bir binada yangın meydana geldiği zaman binadaki kişilerin can güvenliği tehlike altına girer.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-20

Fotoelektrik etkinin nasıl çalıştığını anlamak için katı hal fiziğinin bize öğrettiklerini kısaca tanımlamaya çalıştım.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı..!

" Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 20 Nisan 2018 tarih 30397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-19

Modern katılar teorisi kullanılarak yarı iletkenler; saf yapıda olduklarında ve mutlak sıfır derecesinde valans bandı valans elektronları ile dolu olup iletkenlik bantları boş olacak şekilde tanımlanmışlardır.

Alçak Gerilim Panolarında Ortam Sıcaklığına Bağlı Akım Taşıma Kapasitelerinin Hesaplanması (De-Rating)

Özellikle iklim koşullarının değişkenlik gösterdiği bölgelerde kullanılan panolarda, ısıl dayanım kriterinin irdelenmesi önem arz etmektedir.

Akıllı Şehirler Sarıyor Dört Bir Yanımızı Yazı Dizisi-1

Akıllı şehir uygulamaları, artık dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilecek kapsama ulaştı. Dünyanın pek çok şehrinde yapılan farklı projelere rastlayabiliyoruz. Bu şehirlerden birkaçını sayfalarımıza taşıdık.

LED Standartları-4

Bu  hafta 4 . Bölümde  ” LED Sürücü Standartları,LED  Aydınlatma Armatürleri Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulama Standartları, CE İşareti ,  Kamu Denetimi ” yayınlanmaktadır. 

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-18

Fotovoltaik hücreler ışığı direk olarak elektrik enerjisine çeviren yarı iletkenden üretilmiş malzemelerdir.

Orta Gerilim Şalt Tesislerinde Kurulum ve İşletme Prensipleri Yazı Dizisi-5

Genel olarak, doğal havalandırma kullanılması tercih edilmelidir.

LED Standartları-3

Bu  hafta 3 . Bölümde “ Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi , Fotobiyolojik Güvenlik ve İlgili Standartlar , ROHS Direktifi ve İlgili Standartlar , Eko -Tasarım Direktifi ve İlgili Standartlar ” yayınlanmaktadır.

Binalarda ve Şehirlerde Enerji Verimliliğine Yönelik Çözümler

Bugün sahip olduğumuz teknolojilerle, sürdürülebilir bir enerji tasarrufu ve CO2 emisyonu azaltmayı çok büyük oranlarda, %40 ‘lara varan seviyelerde mümkün kılabiliyoruz.

CPR Kapsamında Yangına Karşı Güvenli Kablolar “Güncel Özel Teknik Şartname ve Tablo”

Standartlar, teknik gelişmeler, sektörel   görüşler  doğrultusunda yapılan güncellemeler  sonrasında Teknik Şartname ve Tabloda 15.04.2018  tarihinde  düzeltme ve düzenlemeler yapılarak güncellenmiştir.

Orta Gerilim Şalt Tesislerinde Kurulum ve İşletme Prensipleri Yazı Dizisi-4

Tanım olarak, kısmi deşarj, iki iletken arasındaki izolasyonu kısmen etkileyen bir elektrik boşalmasıdır.

Evlerdeki Elektrik Kaynaklı Yangınları Azaltmak Amacıyla Güvenlik Açığını Kapatmak

Almanya’da yangınların yüzde 31.7’si elektrik kaynaklıdır. Ulusal Yangın Koruma Derneği’ne (NFPA) göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yangınların ise yüzde 13’ü elektrik kaynaklıdır.

Elektrik Tesisat Portalımız Teknik Sözlük Bölümü

Elektrik Tesisat Teknik Terimleri Sözlüğü , Aydınlatma Sözlüğü, Avrupa Birliği Terimler Sözlüğü "Elektrik Tesisat Portalımız  Teknik  Sözlük Bölümü" 'müzde Elektrik Sektörümüzün faydalanması amacıyla bulunmaktadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Yazı Dizisi-17

Elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılan bu enerji gözümüzün algılayamadığı radyo, mikrodalga, kızılötesi, ultraviyole, X ışını, gama ışınlarını da kapsamaktadır.

LED Standartları-2

İlgili Direktiflerin Altındaki Standartlar.

Orta Gerilim Şalt Tesislerinde Kurulum ve İşletme Prensipleri Yazı Dizisi-3

Düşünülmesi gereken ilk şey, trafo merkezlerinin normalde dış ortamdan izole olmadığıdır, dolayısıyla çevre koşulları trafo merkezindeki koşulları önemli ölçüde etkiler.

LED Standartları-1

LED Standartlar

Orta Gerilim Şalt Tesislerinde Kurulum ve İşletme Prensipleri Yazı Dizisi-2

Titreşimler, yer sarsıntıları ve salınımlarla ilgili olağan dışı şartları belirtmelidir.

Elektrik Tesisat Portalı

Güncel makalelerimizden haberdar olmak için üye olun!
E-Posta Adresiniz
Güvenli