Elektrik Tesisat Portalı Aydınlatma Anketi

 

Elektrik Tesisat Portalı Aydınlatma Anketi

 

Bu anket çalışması, ülkemizde “aydınlatma” konusuna duyulan önemi ve bu alandaki bilinçlenmeyi araştırmak için yapılmaktadır.

Mesleğiniz nedir?……………

  1. Aydınlatma konusunu biliyor musunuz?

……evet          …..hayır

  1. Aydınlatma konusunda bir eğitim aldınız mı?

……evet          …hayır

  1. Yukarıdaki soruya yanıtınız “evet” ise, ne kadar süreyle / ne tür bir eğitim aldınız? Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.

…….5 hafta / sertifika,kurs vb        …..17 hafta ders

…….birkaç ders/ lisans eğitimi          …..birkaç ders/ lisansüstü eğitim

…….diğer (açıklayınız)

  1. Aydınlatma konusunda eğitim almak ister misiniz? Yanıtınız “evet” ise, nasıl bir eğitim (içerik ve süre olarak belirtiniz)

……

Yukarıdaki  anket  sorularını yanıtlamak  için lütfen tıklayınız.

http://elektriktesisatportali.com/aydinlatma-formu/

 

Ankete katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.

2018-06-27T11:38:38+00:00

Elektrik Tesisat Portalı

Güncel makalelerimizden haberdar olmak için üye olun!
E-Posta Adresiniz
Güvenli